RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rogier Aalders

Senior-onderzoeker

Rogier Aalders werkt bij RaboResearch Nederland als senior-onderzoeker.

Hier houdt hij zich bezig met regionaal-economisch onderzoek naar onder meer brede welvaart, de huizenmarkt, ruimtelijke relaties en regionale verschillen in economische ontwikkeling. De kennis die hieruit voortvloeit is relevant voor regionale en lokale belanghebbenden en wordt regelmatig door Rogier gepresenteerd.
Rogier studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Publicaties Rogier Aalders

Economisch commentaar

Anticyclisch investeren in de brede welvaart van Amsterdam

Investeren is verstandig in een recessie, ook voor lokale overheden. Maar het bouwen van nieuwe woningen of kantoren heeft een onzeker rendement door de mogelijke opkomst van thuiswerken. Investeer daarom in brede welvaart om de stad aantrekkelijker te maken.

Column

Meer aandacht voor regio’s nodig in economisch beleid

De regio’s die de afgelopen jaren al moeite hadden om het groeitempo van succesvollere gebieden bij te houden, worden door de coronacrisis harder getroffen. De contrasten binnen Nederland worden daardoor nóg groter.

Themabericht

Regionale prognoses: krimp door corona verschilt per regio

De grote steden in het westen doorstaan de crisis waarschijnlijk beter dan veel regio’s aan de randen van het land. Zij hebben een gunstige economische structuur en zagen hun economische activiteit de afgelopen maanden minder hard dalen.

Themabericht

Effecten van coronacrisis op regionale economieën

De coronamaatregelen raken de sectoren in verschillende mate. Doordat de economische structuur tussen regio’s verschilt, is de ene regio gevoeliger voor de coronacrisis dan de andere. Daarnaast verwachten we dat agglomeratievoordelen tijdelijk en gedeeltelijk wegvallen.

Themabericht

Brede welvaart en innovatiebeleid in Rotterdam

Werk aan de winkel in Rotterdam. De brede welvaart is er veel lager dan landelijk. Elke vorm van beleid zou daarom moeten worden getoetst aan de effecten op brede welvaart. Dus ook innovatiebeleid.

Special

De toon van de stad Den Haag - Brede welvaart in de juiste balans

Economisch vitale steden zijn gebaat bij een breed welvaartsperspectief dat bestaat uit meer dimensies van 'wat mensen van waarde vinden'. Hoe staat Den Haag er op dit moment voor: is de brede welvaart op orde, op welke dimensies, en waar liggen de opgaven?

Special

Brede welvaart in regio Zwolle

De brede welvaart in regio Zwolle is nog steeds hoog, maar tegen de landelijke trend in wel gedaald in 2018. Vooral de woontevredenheid is fors afgenomen. De uitdaging voor de regio is om deze trend om te buigen.