RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rita Bhageloe-Datadin

Senior-econoom

Rita Bhageloe-Datadin werkt als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Zij analyseert uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de Nederlandse economie.Rita heeft jarenlange ervaring op het gebied van economisch onderzoek. Zij heeft Algemene Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna heeft ze als econoom en (beleggings-)strateeg gewerkt bij de Generale/Fortis bank en Aegon Asset Management. Vervolgens is zij een aantal jaren als econoom, (statistisch) onderzoeker en redacteur economie werkzaam geweest bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Publicaties Rita Bhageloe-Datadin

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

De Nederlandse economie komt goed op stoom

De Nederlandse economie zit in een fase van herstel. De economische groei wordt breed gedragen, waarbij de export zich niets lijkt aan te trekken van de internationale onzekerheden. In het binnenland blijft de consumptie van huishoudens bijdragen aan de groei.

Themabericht Engelstalige versie

Eindelijk herstel(d)?

Het Nederlandse BBP ligt weer boven crisisniveau, maar de groei blijft voornamelijk door lage bestedingen achter bij de trend van voor de crisis. Zijn we u in een situatie van langdurige stagnatie beland? Wat zijn de determinanten van een vraaggedreven herstel of juist het ontbreken daarvan?

Economisch commentaar

De Nederlandse economie groeit gestaag door

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2016 met 0,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, dit is beduidend sterker dan in de meeste eurozone lidstaten. Ondanks de internationale onzekerheden neemt het exportvolume verder toe. De werkgelegenheid is opnieuw sterk toegenomen.

Conjunctuurbeeld

The Netherlands: Domestic economy shows strong recovery (Engelstalig)

The domestic sector of the Dutch economy is in phase of accelerated growth. The labour market is recovering faster than expected. Moreover, the confidence of Dutch consumers and producers increased significantly in recent months and consumers finally began to spend more.