RaboResearch - Economisch Onderzoek

Raphie Hayat

Econoom

Raphie werkt sinds 2014 bij RaboResearch Global Economics & Markets, waar hij Zuidoost-Azië volgt.

Raphie heeft algemene en financiële economie gestudeerd en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Raphie is een CFA charterholder. Eerder heeft hij ervaring opgedaan bij KPMG Corporate Finance en UBS.

Publicaties Raphie Hayat

Special Engelstalige versie

De permanente schade van Brexit

De kosten van een Brexit voor de Nederlandse economie kunnen oplopen tot 35 miljard in 2030, vergeleken met de situatie wanneer de Britten lid waren gebleven van de EU. Dit komt neer op in totaal meer dan 4000 euro per werkende Nederlander.

Economisch commentaar

Wel zon, maar geen komkommertijd voor de wereldeconomie

Het gaat niet slecht met de wereldeconomie, maar er is geen reden tot juichen. Politieke risico’s binnen en buiten Europa zijn nog steeds substantieel en er hangt onzekerheid boven financiële markten over de normalisatie van het monetaire beleid.

Economisch commentaar

De wereld drijft in olie

Overschot aan olie houdt prijzen laag in 2016. Dat is per saldo een plus voor de wereldeconomie, maar vormt wel een risico voor inflatieverwachtingen. Bovendien verslechteren de economische omstandigheden in olie exporterende landen.