RaboResearch - Economisch Onderzoek

Otto Raspe

Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap

Otto is hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap.

Otto heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten). Otto geeft veelvuldig lezingen (op symposia en congressen voor bedrijven en beleidsmakers, en gastcolleges aan universiteiten) en heeft talloze nationale en internationale publicaties op zijn naam staan. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Regional Science Association (RSA; een netwerk van wetenschappers).

Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.

Publicaties Otto Raspe

Themabericht

Economisch herstel verschilt sterk tussen Nederlandse regio’s

Groot-Amsterdam en Brainport Eindhoven zijn waarschijnlijk de trekkers van het economisch herstel in 2021 in Nederland. In delen van het noorden en een aantal kustregio’s is de groei lager. Wel verwachten we overal groei; een opsteker na een zwaar coronajaar.

Column

Help het MKB op weg naar een duurzame economie

We staren ons vaak blind op de grote bedrijven als we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar juist kleinere bedrijven hebben het daarmee moeilijk, vooral tijdens de coronacrisis. En zonder duurzaam mkb hebben wij geen duurzame economie.

Special

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie

Om competitief en relevant te blijven, zullen bedrijven mee moeten in de transitie naar een nieuwe economie; die duurzaam en inclusief is. Met nieuwe data meten we deze nieuwe economie. Wat blijkt? Het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘maar’ net een voldoende; een 5,7. Er moeten dus nog bergen verzet worden.

Column

De juiste bedrijven zijn gered en dat is een les voor de toekomst

Het kabinet steunde bedrijven ruimhartig in 2020. Maar dat wil niet zeggen dat vooral zwakkere bedrijven zijn gered. Steun is juist vaker bij goed gemanagede bedrijven terecht gekomen, die weer kunnen opveren in 2021. Het kabinetsbeleid werkt en dat is een belangrijke les voor de volgende crisis.

Special

De Achterhoek: eerste tekenen van een lagere brede welvaart

De brede welvaart is in de Achterhoek hoger dan gemiddeld in Nederland. Vooral op de dimensie huisvesting, sociale contacten en veiligheid scoort de regio veel beter. Maar net als in de rest van het land, zijn de eerste haarscheurtjes in de brede welvaart zichtbaar.

Themabericht

Regionale economische veerkracht loopt sterk uiteen

Door verschillen in economische structuur en specifieke regionale omstandigheden krimpt de economie dit jaar in de ene regio meer dan in de andere. Dit komt mede door grote verschillen in veerkracht in de afgelopen zes maanden.

Column

Waar je opgroeit bepaalt je latere inkomen, ook in Nederland

De regio waar je opgroeit bepaalt in sterke mate de kans op een succesvol leven later. Ook in Nederland. Landelijk beleid gericht op kansengelijkheid is dus niet voldoende. Een nieuw kabinet zal regionaal en lokaal beleid moeten voeren.

Column

Ruimtelijke ordening en stedenbouw moeten weer sexy worden

De coronacrisis leert ons hoe belangrijk het is dat we ons land, onze steden, onze dagelijkse leefomgeving goed inrichten. Vreemd genoeg heeft de net gelanceerde nationale omgevingsvisie (NOVI) nog nauwelijks aandacht gekregen.

Special

Brede welvaart in Oost-Nederland

In Oost-Nederland is de afgelopen decennia een nieuwe geografie van de economie en welvaart ontstaan: met grotere economische verschillen tussen regio’s binnen Oost-Nederland. Alle reden om in Oost-Nederland te werken aan een brede economische- en welvaartsagenda.

Special

Regionaal beleid voor productiviteit en brede welvaart

Regio’s verschillen in niveau van arbeidsproductiviteit en brede welvaart. Hierdoor verschilt ook de regionale beleidsopgave: verzilveren van economische potentie, ontwikkelen van nieuwe economische groeipaden of borgen en verbeteren van de brede welvaart.