RaboResearch - Economisch Onderzoek

Otto Raspe

Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap

Otto is hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap.

Otto heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten). Otto geeft veelvuldig lezingen (op symposia en congressen voor bedrijven en beleidsmakers, en gastcolleges aan universiteiten) en heeft talloze nationale en internationale publicaties op zijn naam staan. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Regional Science Association (RSA; een netwerk van wetenschappers).

Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.

Publicaties Otto Raspe

Themabericht

Brede welvaart verder onder druk door slechtere gezondheid

Vorig jaar is de brede welvaart erop achteruit gegaan in de dimensies subjectief welzijn, sociale contacten en huisvesting; dit jaar komt daar de dimensie gezondheid bij. Door een verbetering in de dimensies inkomen en baanzekerheid is de brede welvaart per saldo nauwelijks veranderd.

Economisch Kwartaalbericht

Regionale groei loopt dit jaar sterk uiteen

De regionale economische groei in Nederland varieert dit jaar van 2,7 tot 5,7 procent. De ene regio ondervond meer hinder van de lockdown dan de andere.

Special

Samen werken aan een economisch sterk Lifeport

Samen bouwen aan een sterke economische Lifeport betekent werken aan een gedeelde visie en ambitie, en daarmee scherper kiezen waar de regio op wil inzetten. Het is de kern van de opgaven die we hebben geformuleerd voor een gezond en gelukkig Zuid-Gelderland.

Special

How to Unlock the Green Potential of the Agricultural Sector (Engelstalig)

Agriculture is a major emitter of greenhouse gases. The sector can also play a key role in fighting climate change due to the potential of carbon sequestration in soils. Verified carbon credits can be an effective mechanism in this regard. Banks can provide supply-side and demand-side solutions.

Special

Twente naar de top; hoe benutten we de economische potentie van Twente?

Als coöperatieve bank wil Rabobank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Twente. Met dit onderzoek leggen we hiervoor de basis. Centraal staat de vraag: wat zijn nú de belangrijkste opgaven waar de regio Twente voor staat om haar economische potentie te benutten?

Economisch commentaar

De geografie van brede welvaart

Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in brede welvaart. Daarom heeft elke regio zijn eigen opgaven. One-size-fits-all-beleid werkt dus niet; maatwerk is nodig.

Economisch commentaar

Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

De minister van Economische Zaken zou zijn of haar takenpakket moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’ voor gerichter beleid op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in onze regio’s.

Special

Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

Om het herstel van de brede welvaart niet weer tien jaar te laten duren, zijn investeringen hierin hard nodig. Het verleden wijst namelijk uit dat herstel van crises lang duurt en de eerste haarscheurtjes van de coronapandemie zijn al zichtbaar.