RaboResearch - Economisch Onderzoek

Otto Raspe

Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap

Otto is hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap.

Otto heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten). Otto geeft veelvuldig lezingen (op symposia en congressen voor bedrijven en beleidsmakers, en gastcolleges aan universiteiten) en heeft talloze nationale en internationale publicaties op zijn naam staan. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Regional Science Association (RSA; een netwerk van wetenschappers).

Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.

Publicaties Otto Raspe

Themabericht

Ontwikkeling brede welvaart in de Achterhoek

Net als vorig jaar hebben we gekeken naar de ontwikkeling van brede welvaart in de Achterhoek en deze vergeleken met de ontwikkeling van brede welvaart elders in het land. Uit onze brede welvaartsenquête blijkt dat in de Achterhoek de brede welvaart afgelopen jaar op peil is gebleven, terwijl de brede welvaart elders in het land is gedaald.

Economisch commentaar

Transitie naar duurzame economie gaat niet vanzelf

Voor de toekomstbestendigheid van het Nederlandse bedrijfsleven is de transitie naar een nieuwe economie noodzakelijk, een economie die duurzaam en sociaal inclusief is. Volgens ondernemers kan 40 procent van de bedrijven in Nederland niet mee in deze transitie, maar vinden het tegelijkertijd wel belangrijk dat alle bedrijven meegaan.

Special

Ondernemend naar brede welvaart

Ondernemers geven aan dat slechts 60 procent van de bedrijven meekan in de transitie naar een duurzame en sociaal inclusieve economie. Voor het omhoog krijgen van dit percentage stellen we zes voorwaarden.

Themabericht

Koersen op brede welvaart in Zuid-Holland

De brede welvaart in Zuid-Holland behoort tot de laagste van het land en is het afgelopen jaar bovendien gedaald. Door in te gaan op de dimensies van brede welvaart en regionale verschillen binnen de provincie worden handvatten voor beleid geboden.

Special

Brede welvaart in Twente: Hoog maar met aandachtspunten

Deze studie beschrijft de brede welvaart van Twentenaren. Daaruit blijkt dat de brede welvaart van Twentenaren zoals zij die zelf ervaren hoger is dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt ook voor de meeste Twentse gemeenten, met Tubbergen als positieve uitschieter.