RaboResearch - Economisch Onderzoek

Otto Raspe

Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap

Otto is hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap.

Otto heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten). Otto geeft veelvuldig lezingen (op symposia en congressen voor bedrijven en beleidsmakers, en gastcolleges aan universiteiten) en heeft talloze nationale en internationale publicaties op zijn naam staan. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Regional Science Association (RSA; een netwerk van wetenschappers).

Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.

Publicaties Otto Raspe

Economisch commentaar

De geografie van brede welvaart

Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in brede welvaart. Daarom heeft elke regio zijn eigen opgaven. One-size-fits-all-beleid werkt dus niet; maatwerk is nodig.

Economisch commentaar

Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

De minister van Economische Zaken zou zijn of haar takenpakket moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’ voor gerichter beleid op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in onze regio’s.

Special

Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

Om het herstel van de brede welvaart niet weer tien jaar te laten duren, zijn investeringen hierin hard nodig. Het verleden wijst namelijk uit dat herstel van crises lang duurt en de eerste haarscheurtjes van de coronapandemie zijn al zichtbaar.

Themabericht

Economisch herstel verschilt sterk tussen Nederlandse regio’s

Groot-Amsterdam en Brainport Eindhoven zijn waarschijnlijk de trekkers van het economisch herstel in 2021 in Nederland. In delen van het noorden en een aantal kustregio’s is de groei lager. Wel verwachten we overal groei; een opsteker na een zwaar coronajaar.

Column

Help het MKB op weg naar een duurzame economie

We staren ons vaak blind op de grote bedrijven als we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar juist kleinere bedrijven hebben het daarmee moeilijk, vooral tijdens de coronacrisis. En zonder duurzaam mkb hebben wij geen duurzame economie.

Special

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie

Om competitief en relevant te blijven, zullen bedrijven mee moeten in de transitie naar een nieuwe economie; die duurzaam en inclusief is. Met nieuwe data meten we deze nieuwe economie. Wat blijkt? Het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘maar’ net een voldoende; een 5,7. Er moeten dus nog bergen verzet worden.

Column

De juiste bedrijven zijn gered en dat is een les voor de toekomst

Het kabinet steunde bedrijven ruimhartig in 2020. Maar dat wil niet zeggen dat vooral zwakkere bedrijven zijn gered. Steun is juist vaker bij goed gemanagede bedrijven terecht gekomen, die weer kunnen opveren in 2021. Het kabinetsbeleid werkt en dat is een belangrijke les voor de volgende crisis.

Special

De Achterhoek: eerste tekenen van een lagere brede welvaart

De brede welvaart is in de Achterhoek hoger dan gemiddeld in Nederland. Vooral op de dimensie huisvesting, sociale contacten en veiligheid scoort de regio veel beter. Maar net als in de rest van het land, zijn de eerste haarscheurtjes in de brede welvaart zichtbaar.

Themabericht

Regionale economische veerkracht loopt sterk uiteen

Door verschillen in economische structuur en specifieke regionale omstandigheden krimpt de economie dit jaar in de ene regio meer dan in de andere. Dit komt mede door grote verschillen in veerkracht in de afgelopen zes maanden.