RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nic Vrieselaar

Senior-econoom

Nic richt zich binnen RaboResearch op algemene economische ontwikkelingen in Nederland, zoals die op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in de politiek.

Hij schreef eerder voor het weekblad Elsevier en studeerde economie in Maastricht en Kopenhagen.

Publicaties Nic Vrieselaar

Economisch commentaar

Nederlandse economische groei bij euro-kopgroep

De Nederlandse economie liet met een groei van 0,4 procent opnieuw een van de hoogste cijfers binnen de eurozone zien. Opvallend: na negen maanden krimp wist de industrie zich in het derde kwartaal te herpakken.

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Woningtekort blijft huizenprijzen stuwen

Het derde kwartaal van 2019 stond in het teken van hogere verkopen en een lagere groei van de huizenprijzen. Deze afvlakking gaat wel minder snel dan verwacht, onder meer door de gedaalde hypotheekrentes en het hardnekkige woningtekort.

Themabericht

Huurders hebben meer moeite met sparen

Huurders, vooral in de vrije sector, geven vaker dan huiseigenaren aan dat ze meer zouden willen sparen, maar te veel vaste lasten hebben. Huurders hebben dan ook een grotere kans om minder spaargeld te hebben, wat hen financieel kwetsbaarder maakt.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Nederland: schone schijn

De economie groeit, maar Nederland is niet immuun voor de buitenlandse zwakte: de industrie krimpt al maanden. Dat het kabinet mogelijk meer zal uitgeven kan dus een goed getimede impuls blijken. Het is wel de vraag of het dat geld krijgt uitgegeven.

Themabericht

Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Ze willen doorgaans wel kopen, maar de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen lijkt te groot geworden.