RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nic Vrieselaar

Econoom

Nic werkt als econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij richt zich op economische ontwikkelingen in Nederland in het algemeen, en op de woningmarkt in het bijzonder. Hiervoor werkte hij als financieel-economisch verslaggever bij het weekblad Elsevier. Nic heeft algemene economie gestudeerd in Maastricht.

Publicaties Nic Vrieselaar

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Keerpunt in verkopen terwijl huizenprijzen maar blijven stijgen

Hoewel we nog altijd verwachten dat koopwoningen dit jaar fors duurder worden, gaan we wel uit van minder verkopen dan in 2017. Door de grote regionale prijsverschillen verwachten we wel meer doorstromers. Amsterdammers drukken bijvoorbeeld een grote stempel op de huizenmarkt in andere gemeenten en kopen daar vaak duurdere huizen dan niet-Amsterdammers.

Economisch commentaar

Nederland als een bootje op de golven van de wereldeconomie

De Nederlandse economische groei zwakte af in het eerste kwartaal van 2018. Vooral de export was zwak, die daalde voor het eerst sinds 2013. De binnenlandse bestedingen groeiden wel sterk, o.a. gedreven door de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Economisch commentaar

Reactie op de internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt aanpakken. Biedt de voorgestelde WAB daadwerkelijk de oplossing? Het voorstel laat enkele essentiële onderwerpen buiten beschouwing maar is desalniettemin een stap in de goede richting.

Special

Waarom jongeren steeds minder en ouderen steeds vaker een huis kopen

Gaat het over jong en oud op de woningmarkt, dan gaat het al gauw over stijgende prijzen en aangescherpte leennormen. Maar dat vertelt zeker niet het hele verhaal. In deze Special kijken we daarom naar de rol van veranderingen in de demografie en op de arbeidsmarkt.