RaboResearch - Economisch Onderzoek

Michiel van der Veen

Econoom

Michiel werkt als econoom bij RaboResearch Economic Scenarios and Projections.

Hij draagt onder andere bij aan de ontwikkeling van macro-economische- en rentescenario’s, die worden gebruikt in bijvoorbeeld stress tests.

Michiel heeft Economics en Finance gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Publicaties Michiel van der Veen

Conjunctuurbeeld

Inflatiemonitor Nederland – Een onverwachte en pijnlijke rebound

We hebben onze inflatieverwachting (HICP) voor 2022 opnieuw opwaarts bijgesteld en verwachten dat het jaargemiddelde uitkomt op 9,8 procent. De gasprijsontwikkeling zal naar verwachting een stevige stempel blijven drukken op het algehele inflatiecijfer in de komende maanden.

Themabericht

Bedrijven meest gevoelig voor rentestijgingen

De private sector heeft relatief veel schuld maar niet iedere schuld of schuldenaar is even gevoelig. Bedrijven lijken een stuk gevoeliger voor rentestijgingen dan huishoudens en de overheid.

Themabericht

Inflatiemonitor Nederland: hoge energieprijzen zullen nog lang nadreunen - juli 2022

Het inflatiecijfer voor juni bedroeg 9,9 procent. Energie zorgt wederom voor de hoogste bijdrage, hoewel deze wel afneemt. Bij voedselinflatie zien we juist een verdere versnelling. We hebben onze inflatieverwachtingen voor 2022 verhoogd naar 8,5 procent (was 7,6 procent) en voor 2023 naar 4,7 procent (was 4,5 procent).

Themabericht

Inflatiemonitor Nederland - juni 2022

Inflatie is terug van weg geweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil holt de koopkracht van huishoudens uit en kan de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers en presenteren we onze inflatieverwachtingen.

Themabericht

Inflatiemonitor - mei 2022

Inflatie is terug van weg geweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers en presenteren we onze inflatieverwachtingen.

Themabericht

Inflatiemonitor Nederland - april 2022

Inflatie is terug van weg geweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.

Themabericht

Inflatiemonitor - maart 2022

Inflatie is terug van weg geweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers.