RaboResearch - Economisch Onderzoek

Michiel van der Veen

Econoom

Michiel werkt als econoom bij RaboResearch Economic Scenarios and Projections.

Hij draagt onder andere bij aan de ontwikkeling van macro-economische- en rentescenario’s, die worden gebruikt in bijvoorbeeld stress tests.

Michiel heeft Economics en Finance gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Publicaties Michiel van der Veen

Themabericht

Inflatiemonitor Nederland: Inflatie loopt weer wat op in februari

Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie leggen we de inflatiecijfers uit en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.

Special

Inflatiemonitor Nederland: Inflatie daalt door prijsplafond

Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie leggen we de inflatiecijfers uit en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.

Themabericht

Politiek, bemoei je niet met loononderhandelingen

Recent vlogen werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar in de haren over de hoogte van loonafspraken. Ook de politiek ging zich ermee bemoeien, maar was dat nou wel verstandig?

Special

Inflatiemonitor Nederland: Inflatie nog altijd in de dubbele cijfers

We hebben onze inflatieramingen bijgesteld: voor 2023 verwachten we nu een iets hogere inflatie, voor 2024 juist een lagere inflatie. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.

Special

Inflatiemonitor Nederland: inflatie zet flinke stap terug, maar blijft hoog

Inflatie is terug van weggeweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers en presenteren we onze inflatieverwachtingen.

Special

Inflatiemonitor Nederland: lichtpuntjes aan het eind van de inflatietunnel

Inflatie is terug van weggeweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie geven we duiding aan de inflatiecijfers en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.

Conjunctuurbeeld

Inflatiemonitor september: Prijsplafond verlicht inflatiepijn voor consument

Het inflatiecijfer (HICP) voor september bedroeg 17,1 procent (jaar-op-jaar), wat aanzienlijk hoger is dan wij hadden verwacht (14,3 procent). De belangrijkste reden hiervoor is is dat de bijdrage van energie aanzienlijk hoger uitpakte. Ook de kerninflatie (6,5 procent) was hoger dan verwacht