RaboResearch - Economisch Onderzoek

Martijn Badir

Econoom

Martijn Badir werkt als econoom bij RaboResearch Nederland.

Hier houdt hij zich voornamelijk bezig met het analyseren van macro-economische ontwikkelingen binnen Nederland. Martijn studeerde Economics aan de Universiteit van Amsterdam en Economic History aan de London School of Economics.

Publicaties Martijn Badir

Economisch Kwartaalbericht

Economische kerngegevens

De meest recente economische voorspellingen voor de Nederlandse en internationale economie en de financiële markten.

Themabericht

Q&A CCCTB: op weg naar een Europese vennootschapsbelasting?

De Europese Commissie heeft voorgesteld om Europese regels voor vennootschapsbelasting in te voeren. In dit Themabericht proberen wij antwoord te geven op de belangrijkste vragen over de inhoud, wenselijkheid en haalbaarheid van de huidige voorstellen voor een Europese vennootschapsbelasting.