RaboResearch - Economisch Onderzoek

Marc Marsidi

Onderzoeker - Klimaat en duurzaamheid

Marc Marsidi werkt in het Sustainability, Data & Analytics team binnen RaboResearch. Hier maakt hij  deel uit van het team Regio's, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap (RISE) en dat doet hij vanuit Nederland.  Vanwege zijn achtergrond in data analytics maakt Marc daarnaast deel uit van het cross-sectorale Sustainability, Data & Analytics (SuDA) team.

Marc is specialist op het gebied van duurzaamheid en hij richt zich daarbij op de energietransitie van de Nederlandse energie-intensieve industrie. Voordat hij bij RaboResearch in dienst trad, werkte Marc als industrie-expert bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar hij zich bezig hield met de Nederlandse Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Marc heeft ervaring in de samenwerking met overheidsinstanties en industriële marktpartijen. Hij heeft bijgedragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van subsidie-instrumenten voor de Nederlandse industrie die de invoering van technologische voorzieningen voor decarbonisatie (denk aan elektrische ketels en warmtepompen) stimuleren.

Marc heeft een bachelor in Chemie van de Vrije Universiteit Amsterdam en een master in Wetenschap en Innovatie Management van de Universiteit van Utrecht.

Publicaties Marc Marsidi