RaboResearch - Economisch Onderzoek

Lisanne Spiegelaar

Econoom

Lisanne werkt als econoom bij RaboResearch Nederland.

Lisanne werkt als econoom bij RaboResearch Nederland. Ze doet onderzoek naar de huizenmarkt. Ook volgt ze algemene en conjuncturele ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

Lisanne heeft Economie en Finance gestudeerd en was actief als onderzoeksassistent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Publicaties Lisanne Spiegelaar

Themabericht

Help middeninkomens op het droge op woelige woningmarkt

Middeninkomens hebben veel last van het woningtekort en het ontbreken van een volwaardige en betaalbare vrijehuursector. Het is essentieel dat de nieuwbouwproductie snel omhoog gaat en dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt.

Themabericht

Publieke kredietgaranties effectief in beschermen MKB in crisistijd

Publieke kredietgaranties helpen in het voorzien in de grotere kredietbehoefte van ondernemingen als gevolg van liquiditeitsproblemen door de crisis. De programma’s dragen bij aan het behoud van banen en beschermen tegen onnodige faillissementen.

Themabericht

Ook de huizenmarkt is niet immuun voor het coronavirus

De huizenmarkt is niet immuun voor het coronavirus. Het virus verzwakt niet alleen de economie maar ook het vertrouwen in de koopwoningmarkt. Dit remt de huizenprijsstijging af. Maar het grote woningtekort en de lage rente beperken dit effect.