RaboResearch - Economisch Onderzoek

Leontine Treur

Senior-econoom

Leontine Treur werkt als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Leontine houdt zich bezig met economische ontwikkelingen in Nederland in het algemeen, met speciale aandacht voor sectoraal onderzoek en economische thema’s zoals arbeidsmarkt en pensioenen.

Leontine studeerde Algemene Economie en Financiële Economie aan de Vrije Universiteit en het Tinbergen Instituut en was voorheen onder meer werkzaam bij Reed Elsevier.

Publicaties Leontine Treur

Economisch commentaar

Handel en productie nemen gas terug in januari

In januari daalden de Nederlandse export en import van goederen. Ook de productie in de maakindustrie liet een terugval zien. Los van de maandelijkse schommelingen is de driemaandsgroei juist positief. Ook de vooruitzichten voor 2014 zijn goed.

Special

Financiering voor het MKB: opties in kaart

Het Nederlandse MKB maakt van oudsher vooral gebruik van bancair krediet als financieringsbron. Wel is de belangstelling voor alternatieve financieringsvormen toegenomen.

Economisch commentaar

Economie Nederland groeit met 0,7% in vierde kwartaal

Het Nederlandse BBP groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7% ten opzichte van het derde kwartaal. Ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 is de economie 0,7% groter. Voor 2013 als geheel komen we uit op een krimp van -0,8%.

Economisch commentaar

Inflatie daalt naar 1,4% in januari 2014

De Nederlandse inflatie daalde van 1,7% in december naar 1,4% in januari. Deze daling werd geheel veroorzaakt door het effect van diverse indirecte belastingen.

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Stabilisatie woningmarkt krijgt verder vorm

De woningmarkt is in het afgelopen half jaar gestabiliseerd. Het aantal woningverkopen nam toe en de prijs bleef per saldo stabiel. Voor 2014 verwachten wij een voorzichtige stijging van het aantal transacties een stabilisatie van de huizenprijzen.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Nederland: positieve start van 2014

De stemmingsindicatoren van januari wijzen op aanhoudende economische groei aan het begin van 2014. Het consumenten- en producentenvertrouwen zijn sterk verbeterd in de tweede helft van 2013 en zijn nu vrijwel gelijk aan hun langjarig gemiddelde.

Economisch commentaar

Pensioenvermogen voorkomt daling netto vermogen huishoudens

Het CBS rapporteerde vorige week dat het netto vermogen van huishoudens al jaren achtereen daalt. Daarbij zijn echter de pensioenreserves buiten beschouwing gelaten. Houden we daar wel rekening mee, dan tonen de cijfers een positiever beeld.

Economisch commentaar

Voorzichtige groei industrie

In afwachting van de economische groeicijfers van het derde kwartaal werd het optimisme van de inkoopmanagers de afgelopen maanden met open armen ontvangen. Dit optimisme vertaalde zich in het derde kwartaal echter nog niet in sterke productiegroei.