RaboResearch - Economisch Onderzoek

Karolina Ryszka

Econoom circulaire economie en energietransitie

Karolina Ryszka werkt bij RaboResearch Nederland als econoom voor circulaire economie en energietransitie.

Zij houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en energietransitie, en onderzoekt thema’s als biobrandstoffen, waterstof en circulair bouwen.

Hiervoor werkte Karolina bij Ecorys, een economisch onderzoeksbureau, waar zij adviseerde op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Zij is gepromoveerd op het gebied van klimaateconomie en heeft gestudeerd aan het Tinbergen Instituut.

Publicaties Karolina Ryszka

Themabericht

Is Nederland over dertig jaar écht circulair?

Voorspellen waar de circulaire economie (CE) over dertig jaar staat is lastig; dit artikel doet een poging door te kijken naar de huidige barrières voor CE. De belangrijkste barrières bewegen de juiste kant op.

Special

Ervaringen met CO2-beprijzing: zeven lessen

Veel economen denken dat CO2-beprijzing de beste manier is om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dit stuk legt uit waarom, geeft een overzicht van CO2-beprijzing in andere landen en gaat in op mogelijke lessen voor Nederland.