RaboResearch - Economisch Onderzoek

Jesse Groenewegen

Senior-econoom

Jesse Groenewegen werkt als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij doet onderzoek naar de kenmerken van succesvolle bedrijven.

Hiervoor werkte hij bij het ministerie van Financiën. Jesse heeft algemene economie gestudeerd aan de Universiteit van Oxford.

Publicaties Jesse Groenewegen

Column

Hoe een Marshallplan voor onze economie er uit moet zien

De economische groei in Nederland loopt terug. Deels door dreigende conjuncturele tegenwind, maar onderliggend stagneert de groei van onze arbeidsproductiviteit al langer. Het is de hoogste tijd voor een Marshallplan voor onze economie.

Special

Het groeipotentieel van de Nederlandse economie tot 2030

Economische groei wordt op lange termijn bepaald door de groei van arbeid, kapitaal en totale factorproductiviteit (TFP). De bbp-groei is gemiddeld 1,0 procent. Arbeid draagt tot 2030 gemiddeld negatief bij aan de groei; kapitaal en TFP positief. Voor die laatste zijn investeringen in kennis en innovatie cruciaal.

Themabericht

50 miljard investeren in onderwijs en innovatie verdubbelt economische groei

Structurele investeringen in innovatie en onderwijs zijn hard nodig om de stagnerende arbeidsproductiviteitsgroei van de Nederlandse economie te keren. Het rendement van deze investeringen is substantieel: 50 miljard euro aan extra investeringen leidt tot 80 miljard euro aan extra toegevoegde waarde op de lange termijn.

Themabericht

Prinsjesdag 2019: kabinet pakt uit

Het kabinet pakt uit met lastenverlichtingen en extra uitgaven. Dit komt de groei in aankomende guurdere jaren ten goede. De begrotingsregels worden hierbij wel aan de kant gezet.

Special

Meer met management: kansen voor retailers

De managementkwaliteit van retailers is lager dan die van industriebedrijven. Om de managementkwaliteit te verhogen kunnen retailers leren van hun industriecollega’s, maar moeten ze zich eerst bewust worden van de kwaliteit van hun huidige praktijken.