RaboResearch - Economisch Onderzoek

Jesse Groenewegen

Senior-econoom

Jesse Groenewegen werkte als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij deed onderzoek naar de kenmerken van succesvolle bedrijven.

Hiervoor werkte hij bij het ministerie van Financiën. Jesse heeft algemene economie gestudeerd aan de Universiteit van Oxford.

Publicaties Jesse Groenewegen

Special

Herstelkabinet heeft hoge ambities, maar begint aarzelend

Coalitie zet stappen op belangrijke dossiers zoals klimaat, economisch verdienvermogen, arbeidsmarkt en woningmarkt, maar het tempo had hoger gekund. Een belastinghervorming en een integrale visie op brede welvaart ontbreken.

Special

Hoe thuiswerken veranderde door corona

Ook na het loslaten van het thuiswerkadvies door de overheid zullen veel Nederlanders blijven thuiswerken. Wel zullen er grote verschillen tussen sectoren en tussen groepen werknemers optreden.

Themabericht

Goed gerunde bedrijven wendbaarder tijdens corona

Sommige bedrijven zijn beter dan andere in staat gebleken om als gevolg van corona hun verdienmodel aan te passen. De kwaliteit van managementpraktijken blijkt bepalend voor de wendbaarheid van bedrijven tijdens de crisis.

Special

Coronasteun belandt bij beter gerunde bedrijven

Een heet hangijzer in de discussie over coronasteun aan bedrijven is in hoeverre de maatregelen niet-levensvatbare ondernemingen overeind houden. Uit empirisch onderzoek blijkt juist dat beter gemanagede bedrijven eerder steun ontvangen.

Special

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie

Om competitief en relevant te blijven, zullen bedrijven mee moeten in de transitie naar een nieuwe economie; die duurzaam en inclusief is. Met nieuwe data meten we deze nieuwe economie. Wat blijkt? Het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘maar’ net een voldoende; een 5,7. Er moeten dus nog bergen verzet worden.

Themabericht

Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard

Niet iedere werkende wordt even hard geraakt in de coronacrisis. We vinden dat de coronamaatregelen werkende jongeren, laagopgeleiden en werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond harder treffen.