RaboResearch - Economisch Onderzoek

Jadé Dieteren

Econometrist

Jadé Dieteren is inmiddels niet meer werkzaam bij de Rabobank. Tot 2021 werkte Jadé als econometrist bij RaboResearch Nederland. Ze hield zich bezig met kwantitatief onderzoek naar economische ontwikkelingen.

Publicaties Jadé Dieteren

Themabericht

Consumptiepatroon normaliseert, maar nog niet volledig

De versoepeling van de lockdown-maatregelen leidt tot enig herstel in het uitgavenpatroon van consumenten. Maar de huidige coronamaatregelen, angst voor het virus en economische impact van de coronacrisis houden volledige normalisatie tegen.

Themabericht

Regionale prognoses: krimp door corona verschilt per regio

De grote steden in het westen doorstaan de crisis waarschijnlijk beter dan veel regio’s aan de randen van het land. Zij hebben een gunstige economische structuur en zagen hun economische activiteit de afgelopen maanden minder hard dalen.

Special

Nederland na corona: inzichten van voor de crisis

Veel van de sentimenten die tijdens de huidige coronacrisis komen bovendrijven, leefden ook daarvoor al in onze samenleving. Afgaand op de uitkomsten van de Landelijke Dialoog ligt de grootste kans om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken misschien wel op het vlak van onderwijs.

Special

Centrale sectoren schokgevoeliger dan grootte doet vermoeden

De uitbraak van het coronavirus veroorzaakt ongekende schokken. Tijdens de financiële crisis in 2008 hebben we gezien dat een schok in een centrale sector zich door de hele economie kan verspreiden. Hoe zijn de verschillende sectoren in de Nederlandse economie met elkaar verbonden? Een empirische analyse.