RaboResearch - Economisch Onderzoek

Hugo Erken

Hoofd Nederlandse Economie

Hugo Erken geeft leiding aan een team van economen dat zich bezighoudt met analyseren en voorspellen van de Nederlandse economie.

Belangrijke deelgebieden waar het team zich mee bezig houdt, zijn de Nederlandse huizenmarkt, de arbeidsmarkt, ondernemerschap, sparen en pensioenen, productiviteit en overheidsbeleid. De onderzoekers vertalen deze analyses naar toegankelijke kennisproducten voor klanten en andere belanghebbenden, met als uiteindelijk doel om hen te ondersteunen bij belangrijke beslissingen voor de toekomst. Hugo’s specifieke aandachtsgebieden zijn de arbeidsmarkt, internationale handel en arbeidsproductiviteit.

Hugo is sinds 2015 werkzaam voor RaboResearch en heeft meer dan 20 jaar ervaring in economisch onderzoek. Voor Rabobank heeft hij gewerkt voor het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau. Hij heeft internationale economie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicaties Hugo Erken

Themabericht

ICT-impuls zorgt tot 2020 voor 120 duizend extra banen

In dit Themabericht koppelen we informatie over investeringen in ICT en industriële robots aan het aantal ontslagen en aannames binnen de Nederlandse economie. We concluderen dat een ICT-impuls tot 2020 zorgt voor 120 duizend extra banen.

Special

Arbeidsmarkteffecten van ICT-investeringen en robotkapitaal

In deze Special koppelen we informatie over investeringen in ICT en industriële robots aan het aantal ontslagen en aannames binnen de Nederlandse economie. We concluderen dat een ICT-impuls tot 2020 zorgt voor 120 duizend extra banen.

Special Engelstalige versie

Hoe hard groeit China nou écht?

In deze Special presenteren we een nieuwe samengestelde indicator om de economische groei in China te monitoren: de China Activity Indicator (CAI). De CAI laat zien dat de Chinese groei in 2015 geen 7% betrof, maar eerder rond de 5% lag.

Economisch Kwartaalbericht

Eurozone: groei zwakt af in 2016 en risico’s zijn toegenomen

In 2015 versnelde de groei van de eurozone-economie naar 1,5%, voornamelijk door sterkere binnenlandse vraag. We verwachten dat de groei in 2016 afzwakt naar 1¼% en in 2017 weer aantrekt naar 1½%. De neerwaartse risico’s zijn echter noemenswaardig.

Economisch Kwartaalbericht

Economische kerngegevens

De meest recente economische voorspellingen voor de Nederlandse en internationale economie en de financiële markten.

Economisch Kwartaalbericht

China: kopzorgen over kapitaalvlucht

De economische groei in China zal in 2016 relatief laag blijven, waarbij de onzekerheden zijn toegenomen. Hoewel de economische situatie lijkt te zijn gestabiliseerd, blijft de omvangrijke kapitaalvlucht een punt van zorg.

Economisch commentaar

Gestage groei eurozone door investeringen, maar risico’s stapelen zich op

De economie van de eurozone groeide in het vierde kwartaal met 0,3% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De handel in de eurozone heeft overduidelijk te lijden onder de afkoeling van de wereldeconomie, terwijl de investeringsgroei in veel lidstaten juist verrassend sterk was.