RaboResearch - Economisch Onderzoek

Hugo Erken

Hoofd Nederlandse Economie

Hugo Erken geeft leiding aan een team van economen dat zich bezighoudt met analyseren en voorspellen van de Nederlandse economie.

Belangrijke deelgebieden waar het team zich mee bezig houdt, zijn de Nederlandse huizenmarkt, de arbeidsmarkt, ondernemerschap, sparen en pensioenen, productiviteit en overheidsbeleid. De onderzoekers vertalen deze analyses naar toegankelijke kennisproducten voor klanten en andere belanghebbenden, met als uiteindelijk doel om hen te ondersteunen bij belangrijke beslissingen voor de toekomst. Hugo’s specifieke aandachtsgebieden zijn de arbeidsmarkt, internationale handel en arbeidsproductiviteit.

Hugo is sinds 2015 werkzaam voor RaboResearch en heeft meer dan 20 jaar ervaring in economisch onderzoek. Voor Rabobank heeft hij gewerkt voor het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau. Hij heeft internationale economie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicaties Hugo Erken

Conjunctuurbeeld

Inflatiemonitor Nederland

In deze maandelijkse inflatiemonitor duiden we de cijfers en geven we onze verwachting over de toekomstige ontwikkeling van de prijzen.

Special

Financiering staatsschuld is helemaal geen probleem

Kabinet Rutte IV geeft veel geld uit, maar financiering hiervan is geen probleem, in tegenstelling tot wat o.a. het CPB suggereert. Redenen zijn onder meer een spaaroverschot, een toekomstige belastingclaim op pensioenen en hogere groei door de investeringen in onderwijs en innovatie.

Special

Hoge inflatie leidt niet tot een sterke loon-prijsspiraal

De inflatie is momenteel het hoogste in veertig jaar tijd, vooral als gevolg van hoge grondstoffenprijzen. Zal deze hogere kosteninflatie zich vertalen in hogere looneisen, met een loon-prijsspiraal als gevolg?

Special

Nut en noodzaak van (publieke) kennisinvesteringen

De publieke kennisinvesteringen in Nederland blijven achter bij die in andere Europese landen en dit kost welvaart. Een pakket aan investeringen kan de economische groei met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar verhogen.