RaboResearch - Economisch Onderzoek

Hugo Erken

Hoofd Nederlandse Economie

Hugo geeft leiding aan een team van economen dat zich bezighoudt met analyseren en voorspellen van Nederlandse macro-economische en sectorale ontwikkelingen.

Belangrijke deelgebieden waar het team zich mee bezig houdt, zijn de Nederlandse huizenmarkt, de arbeidsmarkt, ondernemerschap, sparen en pensioenen, productiviteit en overheidsbeleid. De onderzoekers vertalen deze analyses naar toegankelijke kennisproducten voor klanten en andere belanghebbenden, met als uiteindelijk doel om hen te ondersteunen bij belangrijke beslissingen voor de toekomst. Hugo’s specifieke aandachtsgebieden zijn de arbeidsmarkt, internationale handel en arbeidsproductiviteit.

Hugo is sinds 2015 werkzaam voor RaboResearch en heeft meer dan 20 jaar ervaring in economisch onderzoek. Voor Rabobank heeft hij gewerkt voor het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau. Hij heeft internationale economie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicaties Hugo Erken

Column

Er komt een tweede ontslaggolf

Ondanks de coronacrisis is de werkloosheid laag. Bedrijven houden massaal personeel vast waarvoor tijdelijk geen werk beschikbaar is (labor hoarding), mogelijk gemaakt door onder andere omvangrijke financiële steun. Dit kan goed uitpakken, maar we kunnen ook, net als na de financiële crisis in 2009, nog voor een onaangename verrassing komen te staan op de arbeidsmarkt.

Special

De transitie naar een kenniseconomie vergt politieke keuzes

Nederland moet meer in R&D investeren als het zich wil profileren als kenniseconomie. De kennisintensiteit van de economische structuur van een land is niet statisch maar kan op termijn veranderen. Beleidskeuzes spelen hierbij een belangrijke rol.

Themabericht

Overheid: investeer ons nu uit de crisis

Met gerichte overheidsinvesteringen in Research & Development, onderwijs en infrastructuur is het mogelijk de huidige schade aan de economie teniet te doen en sterker uit de crisis te komen.

Column

Jongeren staan economisch gezien 1-0 achter

De coronacrisis raakt jongeren onevenredig hard. Hoe voorkomen we een verloren generatie na deze crisis? Behalve actief overheidsbeleid is het ook nodig dat jongeren zichzelf beter organiseren.