RaboResearch - Economisch Onderzoek

Floris Jan Sander

Regionaal econoom

Floris Jan werkt als regionaal econoom bij RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap.

Hij doet onderzoek naar regionaal-economische ontwikkeling, brede welvaart en de kenniseconomie.
Floris Jan volgde de masteropleidingen Economische Geografie en Internationale Economie. Beide aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Publicaties Floris Jan Sander

Themabericht

Waarom locatie essentieel is voor IT-bedrijven

Juist voor bedrijven in de IT-sector speelt de locatie van het bedrijf een belangrijke rol in het aangaan van de uitdagingen die deze sector kenmerkt, zoals het personeelstekort en het managen van snelle groei.

Themabericht

Brede welvaart verder onder druk door slechtere gezondheid

Vorig jaar is de brede welvaart erop achteruit gegaan in de dimensies subjectief welzijn, sociale contacten en huisvesting; dit jaar komt daar de dimensie gezondheid bij. Door een verbetering in de dimensies inkomen en baanzekerheid is de brede welvaart per saldo nauwelijks veranderd.