RaboResearch - Economisch Onderzoek

Daniël van Schoot

Senior-econoom

Daniël van Schoot werkte als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij analyseerde en onderzocht economische ontwikkelingen in Nederland, specifiek de conjunctuur, overheidsfinanciën en de financiële sector. Hij schreef mee aan reguliere publicaties en thema-onderzoeken met een focus op financiële stabiliteit, monetair beleid en fiscaliteit.

Hiervoor werkte Daniël als econoom bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Hij studeerde economie aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona en aan de University of London.

Publicaties Daniël van Schoot

Economisch commentaar

Nederlandse economische groei valt tegen

De groei van de Nederlandse economie zwakte in het derde kwartaal af naar het laagste niveau in twee jaar. Vooral investeringen vielen tegen, waarbij vooral woninginvesteringen door stagnerende nieuwbouw opvallen.

Themabericht

Prinsjesdag: Begrotingsimpuls baat niet, schaadt niet

Het kabinet stimuleert op korte termijn via lastenverlichtingen en hogere uitgaven, maar laat kansen liggen om het economische groeivermogen op lange termijn te versterken. De afronding van het klimaat- en pensioenakkoord worden er niet gemakkelijker op.

Themabericht

Prinsjesdag: Impact verhoging van het lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt in 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent. De mate waarin de omzet in het lage tarief valt en wat de prijselasticiteit is in die sector bepaalt de impact van de btw-verhoging voor de verschillende sectoren.

Economisch Kwartaalbericht

Eurozone: groei zet door dankzij binnenlandse dynamiek

De economische groei in de eurozone blijft dit en volgend jaar op peil in een tempo van rond de 2 procent. De binnenlandse dynamiek is krachtig, gedreven door een robuuster wordende arbeidsmarkt.

Special

Een handelsoorlog met de VS raakt Nederland hard

De gevolgen van een eventuele volledige handelsoorlog op de Nederlandse economie zijn significant: de schade kan oplopen tot 20 miljard euro aan misgelopen groei. Dit komt vooral door een veel lagere uitvoer.