RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom huizenmarkt

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Column

Massale toestroom stedelingen naar platteland is een illusie

Sinds de coronapandemie overwegen meer stedelingen de stad in te ruilen voor een dorp. Maar overwegen is nog geen doen. Een massale exodus naar het platteland is dan ook onwaarschijnlijk, laat staan naar de randen van Nederland.

Themabericht

Waarom de woningmarkt doordendert ondanks corona

Terwijl de economie lijdt onder de coronapandemie, zijn in het derde kwartaal meer huizen verkocht, voor aanzienlijk hogere prijzen. Wat verklaart deze ogenschijnlijke loskoppeling tussen woningmarkt en economie?

Economisch commentaar

Prinsjesdag 2020: gemengde afdronk voor de woningmarkt

Voor de woningmarkt biedt Prinsjesdag 2020 een gemengd beeld. Veelbelovend is het extra geld en de sterkere Rijksregie voor de woningbouw. Weinig verrassend noch effectief is het vervallen van de overdrachtsbelasting voor koopstarters.

Themabericht

Help middeninkomens op het droge op woelige woningmarkt

Middeninkomens hebben veel last van het woningtekort en het ontbreken van een volwaardige en betaalbare vrijehuursector. Het is essentieel dat de nieuwbouwproductie snel omhoog gaat en dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt.

Themabericht

Verduurzamen van huizen: bereidheid is er, nu het tempo nog!

Om na de coronacrisis het verduurzamingstempo op te voeren, moeten huiseigenaren beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van verduurzamen. De timing hiervan luistert nauw: vooral verhuis- en onderhoudsmomenten lijken kansrijk.

Special

Kwart miljoen ouderenwoningen gevraagd, liefst in eigen buurt

Het langer zelfstandig wonen van ouderen vraagt om preventieve woningaanpassingen en de bouw van ouderenwoningen. Als geschikt aanbod op de juiste plekken ontbreekt, verhuizen ouderen niet. En daar hebben jongere huishoudens ook last van.