RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Column

Minder vergunningen: niet overal, en niet alleen door stikstof

Dat gemeenten steeds minder nieuwbouwvergunningen afgeven is oud nieuws. Maar wat sommigen zich niet realiseren is dat dit niet alleen komt door de stikstofcrisis. Bovendien zit het aantal afgegeven vergunningen in sommige regio’s juist in de lift.

Themabericht

Verduurzamen van huizen loopt stuk op misvattingen

Huizen worden slechts mondjesmaat verduurzaamd. Dit komt deels door allerlei misvattingen. Zo heeft een deel van de huiseigenaren niets gedaan omdat zij denken dat hun huis al energiezuinig is. Maar dit blijkt lang niet altijd het geval te zijn.

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Woningtekort blijft huizenprijzen stuwen

Het derde kwartaal van 2019 stond in het teken van hogere verkopen en een lagere groei van de huizenprijzen. Deze afvlakking gaat wel minder snel dan verwacht, onder meer door de gedaalde hypotheekrentes en het hardnekkige woningtekort.

Column

De rijke millennial verhuurt aan zijn arme leeftijdsgenoot

Er is een tweedeling onder jongvolwassenen op de woningmarkt. Vooral degenen met een laag of een middeninkomen hebben het moeilijk. Hogere inkomens wonen nog altijd heel vaak in een koophuis. Ook is er een groep die huizen koopt om te verhuren.

Themabericht

Prinsjesdag 2019: reddingsboei voor de woningmarkt?

Het kabinet toont daadkracht met de aangekondigde financiële impuls van 2 miljard euro om de woningbouw te stimuleren. Het oplossen van het woningtekort vraagt om een lange adem, onder andere door de stikstofuitspraak en het tekort aan bouwvakkers.

Themabericht

Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Ze willen doorgaans wel kopen, maar de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen lijkt te groot geworden.