RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom huizenmarkt

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Economisch commentaar

De meest opvallende cijfers over de koopwoningmarkt in 2020

Het jaar 2020 laat zich voor de koopwoningmarkt in principe summier samenvatten: stijgende verkopen, hogere prijzen – ondanks de coronacrisis. Maar die beknopte beschrijving verhult enkele opmerkelijke ontwikkelingen.

Column

Stop de wapenwedloop op de huizenmarkt

Meer financiële ruimte voor huizenkopers vergroot de kans op een huis niet. Want daarmee gaan zij in de biedstrijd verder tot het gaatje. Met hogere prijzen tot gevolg.

Column

De stad lijkt ondanks de coronacrisis nog niet op zijn retour

Steden verliezen (nog) niet aan populariteit door corona. Dat mensen in toenemende mate de stad verlaten, komt mede door de almaar stijgende huizenprijzen. Eigenlijk zijn steden dus té populair. De stedelijke bouwopgave is en blijft dan ook groot.

Column

Massale toestroom stedelingen naar platteland is een illusie

Sinds de coronapandemie overwegen meer stedelingen de stad in te ruilen voor een dorp. Maar overwegen is nog geen doen. Een massale exodus naar het platteland is dan ook onwaarschijnlijk, laat staan naar de randen van Nederland.

Themabericht

Waarom de woningmarkt doordendert ondanks corona

Terwijl de economie lijdt onder de coronapandemie, zijn in het derde kwartaal meer huizen verkocht, voor aanzienlijk hogere prijzen. Wat verklaart deze ogenschijnlijke loskoppeling tussen woningmarkt en economie?

Economisch commentaar

Prinsjesdag 2020: gemengde afdronk voor de woningmarkt

Voor de woningmarkt biedt Prinsjesdag 2020 een gemengd beeld. Veelbelovend is het extra geld en de sterkere Rijksregie voor de woningbouw. Weinig verrassend noch effectief is het vervallen van de overdrachtsbelasting voor koopstarters.

Themabericht

Help middeninkomens op het droge op woelige woningmarkt

Middeninkomens hebben veel last van het woningtekort en het ontbreken van een volwaardige en betaalbare vrijehuursector. Het is essentieel dat de nieuwbouwproductie snel omhoog gaat en dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt.