RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Themabericht

Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Ze willen doorgaans wel kopen, maar de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen lijkt te groot geworden.

Column

Waarom de problemen op de woningmarkt maar niet weggaan

Hoewel het aantal huizen met een middenhuur in de lift zit, is het middensegment nog altijd te klein van stuk. De opgave voor het middensegment is een planologische opgave waarbij gemeenten prikkels moeten krijgen om meer nieuwbouw toe te staan.

Special Engelstalige versie

Te vroeg om te juichen om groei middensegment

Het aantal huurwoningen in het middensegment is fors gegroeid. Dat zou goed nieuws moeten zijn voor het functioneren van de woningmarkt. Maar de manier waarop het middensegment is gegroeid –mede door buy-to-let– gaat gepaard met mogelijke risico’s.

Column

Regie in tijden van woningnood

Ondanks het woningtekort worden er weinig huizen gebouwd. Het is onzeker of de nieuwbouw wél zou vlotten als het Rijk weer de regie krijgt. Het bouwen van voldoende woningen moet bovenal prioriteit krijgen. Dit betekent soms ook groen ‘opofferen’.