RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Column

Vooral de rijken kunnen groene nieuwbouwhuizen betalen

Vooral de hoogste inkomens verhuizen nog naar relatief dure ‘groene’ nieuwbouwhuizen; lagere inkomens haken steeds meer af. De grote uitdaging van dit decennium is om betaalbare energiezuinige huizen te bouwen, op duurzame wijze.

Column

Vlot trekken woningmarkt vraagt om bouwen en geduld

Het is een illusie om te denken dat de Nederlandse woningmarkt op korte termijn ‘wel even’ vlot te trekken valt, zeker gezien de problemen in de bouw. Naast het aanjagen van de nieuwbouw is bovendien aanvullend beleid nodig én vooral een lange adem.

Column

Plannen genoeg maar vergroenen huizen gaat nog in slakkengang

Misvattingen en onduidelijkheden dragen bij aan de grote kloof tussen de groene ambities voor de woningmarkt en het trage verduurzamingstempo. Om deze kloof te beslechten moeten overheden huiseigenaren beter informeren en meer duidelijkheid geven.

Column

Minder vergunningen: niet overal, en niet alleen door stikstof

Dat gemeenten steeds minder nieuwbouwvergunningen afgeven is oud nieuws. Maar wat sommigen zich niet realiseren is dat dit niet alleen komt door de stikstofcrisis. Bovendien zit het aantal afgegeven vergunningen in sommige regio’s juist in de lift.

Themabericht

Verduurzamen van huizen loopt stuk op misvattingen

Huizen worden slechts mondjesmaat verduurzaamd. Dit komt deels door allerlei misvattingen. Zo heeft een deel van de huiseigenaren niets gedaan omdat zij denken dat hun huis al energiezuinig is. Maar dit blijkt lang niet altijd het geval te zijn.

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Woningtekort blijft huizenprijzen stuwen

Het derde kwartaal van 2019 stond in het teken van hogere verkopen en een lagere groei van de huizenprijzen. Deze afvlakking gaat wel minder snel dan verwacht, onder meer door de gedaalde hypotheekrentes en het hardnekkige woningtekort.

Column

De rijke millennial verhuurt aan zijn arme leeftijdsgenoot

Er is een tweedeling onder jongvolwassenen op de woningmarkt. Vooral degenen met een laag of een middeninkomen hebben het moeilijk. Hogere inkomens wonen nog altijd heel vaak in een koophuis. Ook is er een groep die huizen koopt om te verhuren.

Themabericht

Prinsjesdag 2019: reddingsboei voor de woningmarkt?

Het kabinet toont daadkracht met de aangekondigde financiële impuls van 2 miljard euro om de woningbouw te stimuleren. Het oplossen van het woningtekort vraagt om een lange adem, onder andere door de stikstofuitspraak en het tekort aan bouwvakkers.