RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom huizenmarkt

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Economisch commentaar

Randstedelingen kiezen vaker voor een huis op het platteland

Randstedelingen kopen vaker een huis buiten hun eigen stad. De meeste kopers kiezen voor een woning binnen een andere stad in de Randstad, maar de keuze voor een huis in andere delen van Nederland neemt toe. Deze beweging heeft weinig te maken met het op zoek zijn naar rust en ruimte, wat vaak werd gezegd door de media tijdens de coronapandemie.

Column

Een Randstedelijk wapen tegen bevolkingskrimp

Steeds meer Randstedelingen kopen een huis in de krimpregio’s aan de randen van Nederland. Maar het is uiterst onzeker of zij de voorziene bevolkingskrimp gaan afremmen.

Column

Woonobesitas: moeten we op dieet?

Nederland is klein en dichtbevolkt. Maar dat de ruimte voor wonen schaars is en weinig mogelijkheden biedt voor grotere huizen is geen wetmatigheid maar een keuze.