RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Themabericht

Help middeninkomens op het droge op woelige woningmarkt

Middeninkomens hebben veel last van het woningtekort en het ontbreken van een volwaardige en betaalbare vrijehuursector. Het is essentieel dat de nieuwbouwproductie snel omhoog gaat en dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt.

Themabericht

Verduurzamen van huizen: bereidheid is er, nu het tempo nog!

Om na de coronacrisis het verduurzamingstempo op te voeren, moeten huiseigenaren beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van verduurzamen. De timing hiervan luistert nauw: vooral verhuis- en onderhoudsmomenten lijken kansrijk.

Special

Kwart miljoen ouderenwoningen gevraagd, liefst in eigen buurt

Het langer zelfstandig wonen van ouderen vraagt om preventieve woningaanpassingen en de bouw van ouderenwoningen. Als geschikt aanbod op de juiste plekken ontbreekt, verhuizen ouderen niet. En daar hebben jongere huishoudens ook last van.

Themabericht

Ook de huizenmarkt is niet immuun voor het coronavirus

De huizenmarkt is niet immuun voor het coronavirus. Het virus verzwakt niet alleen de economie maar ook het vertrouwen in de koopwoningmarkt. Dit remt de huizenprijsstijging af. Maar het grote woningtekort en de lage rente beperken dit effect.

Column

Rijk moet ingrijpen op de woningmarkt en middeninkomens helpen

Middeninkomens hebben het zwaar op de woningmarkt. Omdat er lokaal van alles misgaat, is meer Rijksregie nodig om de bouw van betaalbare huizen aan te jagen. Regie pakken betekent vooral belemmeringen wegnemen en samenwerkingen stimuleren.

Themabericht

Reddingsboei voor de middeninkomens op de woningmarkt

Middeninkomens wonen steeds vaker in de vrijehuursector. Daar betalen ze al gauw de hoofdprijs vanwege het tekort aan huizen in dit segment. Om de positie van middeninkomens te versterken moeten vooral meer betaalbare (huur-)huizen worden gebouwd.