RaboResearch - Economisch Onderzoek

Carola de Groot

Senior-econoom

Carola de Groot werkt als senior-econoom huizenmarkt bij RaboResearch Nederland.

Carola is geïnteresseerd in het woongedrag van huishoudens: welke keuzes huishoudens uiteindelijk maken op de woningmarkt gegeven hun woonvoorkeuren, portemonnee en de (regionale) woningmarktomstandigheden.

Zij heeft Algemene Economie (met als specialisatie ruimtelijke economie) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie werkte zij van 2005 tot 2019 als onderzoeker Wonen en Demografie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2011 promoveerde zij op een onderzoek naar de kloof tussen verhuiswensen en verhuisgedrag aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Carola de Groot

Column

Wij thuiswerkers hebben meer grote huizen nodig in de Randstad

Sinds de coronapandemie zijn huizenzoekers vaker op zoek naar een woonhuis met een extra kamer. Die herwaardering voor een ruimer huis is blijvend. Want het thuiswerken is niet langer een incidenteel dagje hier of daar, maar een blijvertje.

Economisch commentaar

De meest opvallende cijfers over de koopwoningmarkt in 2020

Het jaar 2020 laat zich voor de koopwoningmarkt in principe summier samenvatten: stijgende verkopen, hogere prijzen – ondanks de coronacrisis. Maar die beknopte beschrijving verhult enkele opmerkelijke ontwikkelingen.

Column

Stop de wapenwedloop op de huizenmarkt

Meer financiële ruimte voor huizenkopers vergroot de kans op een huis niet. Want daarmee gaan zij in de biedstrijd verder tot het gaatje. Met hogere prijzen tot gevolg.

Column

De stad lijkt ondanks de coronacrisis nog niet op zijn retour

Steden verliezen (nog) niet aan populariteit door corona. Dat mensen in toenemende mate de stad verlaten, komt mede door de almaar stijgende huizenprijzen. Eigenlijk zijn steden dus té populair. De stedelijke bouwopgave is en blijft dan ook groot.