RaboResearch - Economisch Onderzoek

Boyd Biersteker

Econometrist

Boyd Biersteker werkt als econometrist bij RaboResearch Nederland.

Boyd houdt zich bezig met sectorprognoses voor verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie.

Hij studeerde Econometrie met als specialisatie Data Science & Business Analytics aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Boyd Biersteker

Column

Er is minder ruimte om lonen te verhogen dan gedacht

In twee derde van de Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte –de arbeidsproductiviteitsgroei minus de groei van de reële loonkosten– een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak.

Themabericht

Internationale concurrentie beperkt ruimte om lonen te verhogen

In de meeste Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte –de arbeidsproductiviteitsgroei minus de groei van de reële loonkosten– een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak (de frontier).

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Nederland: consumptie valt tegen

Ondanks een tegenvallende consumptie groeide de Nederlandse economie met 0,5 procent kwartaal op kwartaal in de eerste drie maanden van 2019. Vooral het warme weer drukte de consumptiegroei. Verder stagneerde de aanbodzijde van de huizenmarkt.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Nederland: prijzen stijgen harder dan cao-lonen

Recente cijfers ondersteunen onze verwachtingen van een lagere groei in Nederland. Het consumentenvertrouwen veert iets op en de werkloosheid is laag. Toch stijgen de prijzen harder dan de cao-lonen. Verder zijn producenten weer positiever, maar daalt de PMI.

Economisch commentaar

Weinig bewijs voor MKB-“financieringskloof”

Euler Hermes lijkt de MKB-financierskloof in Nederland te overschatten en is niet consistent met andere cijfers. De financiële gezondheid en hoge productiviteit van het MKB wijst er niet op dat een gebrek aan krediet structurele groei in de weg zit.