RaboResearch - Economisch Onderzoek

Boyd Biersteker

Econometrist

Boyd Biersteker werkt als econometrist bij RaboResearch Nederland.

Boyd houdt zich bezig met sectorprognoses voor verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie.

Hij studeerde Econometrie met als specialisatie Data Science & Business Analytics aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Boyd Biersteker

Economisch Kwartaalbericht

Sector prognoses: Better next year (Engelstalig)

Underneath the surface of the macroeconomic turbulence, we see a variety of developments between and among sectors in the Netherlands. But a total recovery is not in the cards for 2021. Sectors are effected by both the economic downturn and the corona restrictions.

Economisch Kwartaalbericht

Sectorprognoses: volgend jaar beter

Onder het macro-economische geweld zien wij uiteenlopende ontwikkelingen tussen en binnen de sectoren in Nederland. Maar een volledig herstel in 2021 blijft veelal uit. Sectoren hebben zowel last van de conjunctuur als corona gerelateerde beperkingen.

Themabericht

Sectorprognoses: moeizaam herstel voor veel sectoren

We verwachten een moeizaam herstel voor veel sectoren na de grote krimp in het tweede kwartaal. Dit komt door de aanhoudende onzekerheid die leidt tot voorzichtigheid bij bedrijven en consumenten.