RaboResearch - Economisch Onderzoek

Boyd Biersteker

Econometrist

Boyd Biersteker werkt als econometrist bij RaboResearch Nederland.

Boyd houdt zich bezig met sectorprognoses voor verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie.

Hij studeerde Econometrie met als specialisatie Data Science & Business Analytics aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Boyd Biersteker

Economisch commentaar

Hoe het coronavirus de Nederlandse economie raakt

De economische gevolgen van het coronavirus voor Nederland lopen via directe en indirecte handel met China, de mondiale economie en het sentiment. Met name Nederlandse bedrijven die handelen in kleding, basismetaal en machines en apparatuur kunnen worden geraakt.

Themabericht

Sectorprognoses: groei sectoren vertraagt

De Nederlandse economie vertraagt. Dit zien we in veel sectoren terug. De bouw blijft in 2019 koploper, maar in 2020 zal dat naar verwachting de informatie- en communicatiesector zijn.

Column

Er is minder ruimte om lonen te verhogen dan gedacht

In twee derde van de Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte –de arbeidsproductiviteitsgroei minus de groei van de reële loonkosten– een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak.

Themabericht

Internationale concurrentie beperkt ruimte om lonen te verhogen

In de meeste Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte –de arbeidsproductiviteitsgroei minus de groei van de reële loonkosten– een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak (de frontier).