RaboResearch - Economisch Onderzoek

Bas van Zanden

Senior pensioen analist

Bas van Zanden werkt als senior pensioen analist bij RaboResearch Global Economics & Markets.

Hij richt zich hierbij voornamelijk op het Nederlands pensioenstelsel en kijkt specifiek naar het snijvlak pensioen, financiële markten en regelgeving.

Voordat hij bij de Rabobank kwam heeft hij onder andere gewerkt als consultant bij Mercer.
Bas studeerde Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Verzekeringskunde aan de Amsterdam Business School.

Publicaties Bas van Zanden

Themabericht

Aftoppingsgrens pensioenopbouw terug op agenda?

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een maximum premiepercentage komt. Wij bespreken de voor- en nadelen van een alternatieve begrenzing: het verlagen van de aftoppingsgrens. Daarbij is extra aandacht voor werkenden zónder pensioenopbouw nodig.

Column

Stijging levensverwachting valt tegen. Of mee.

De levensverwachting stijgt minder snel dan eerder gedacht, volgens de nieuwste prognose van het Actuarieel Genootschap. Of in de verre toekomst de levensverwachting weer sneller zal stijgen of juist zal dalen is echter nog maar de vraag.

Themabericht

Hervorming pensioenstelsel: naar een persoonlijke pensioenrekening?

De sociale partners zijn al jaren in discussie over hervorming van het pensioenstelsel. Mogelijk wordt het pensioen ‘persoonlijker’. Dit Themabericht bespreekt de aanleiding van de hervorming, de opties die op tafel liggen en de transitieproblemen.