RaboResearch - Economisch Onderzoek

Meest recent

Themabericht

Price fighters (Engelstalig)

Increased demand in emerging markets, combined with a series of failed harvests have sent food prices through the roof.

Landenrapport

Libya (Country update) (Engelstalig)

Last February, protests against the Libyan leader Muammar Qaddafi spiralled into a civil war between Qaddafi’s security forces and supporters of the interim Transitional National Council (TNC) that seek to topple Qaddafi’s regime, as well as NATO forces siding with the TNC. The conflict has killed thousands and has crippled the Libyan economy.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Verenigd Koninkrijk

Recente data wijzen op een erg zwakke groei van de particuliere consumptie in 2011. Belangrijk hierbij is de terugval in het consumentenvertrouwen, die in belangrijke mate wordt veroorzaakt door dalende reële lonen. De inflatie blijft hoog.